Работа за химик

Производствена компания в Пловдив търси да назначи

Старши химик / Инженер по химически технологии

Повече информация за позицията може да видите тук.

За допълнителна информация:

Г-жа В. Барганова
тел.: +359 32 550 071
GSM +359 882 008 650
e-mail: vayde.barganova @ easyconsult.eu

Публична лекция на доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова

Уважаеми колеги,

на 2 декември 2021 г. (четвъртък) от 13:30 часа на адрес:
https://meet.google.com/zyn-dezx-yqf
ще се проведе публична лекция на избрания кандидат в конкурса за доцент в професионално направление Педагогика на обучението по … – Методика на обучението по химия
доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова

Публична лекция на доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

Уважаеми колеги,

на 15 декември 2021 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес:
https://meet.google.com/fxm-xzas-hzr
ще се проведе публична лекция на избрания кандидат в конкурса за доцент в професионално направление Педагогика на обучението по … – Методика на обучението по химия
доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева
на тема „Екологично образование в обучението по химия в средното училище“