Публична лекция на доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова

Уважаеми колеги,

на 2 декември 2021 г. (четвъртък) от 13:30 часа на адрес:
https://meet.google.com/zyn-dezx-yqf
ще се проведе публична лекция на избрания кандидат в конкурса за доцент в професионално направление Педагогика на обучението по … – Методика на обучението по химия
доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова