Относно формата на обучение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 13 декември 2021 г. Факултетният съвет на ХФ обсъди и гласува следните решения относно обучението:

  1. Занятията да продължат в дистанционна форма до Коледната ваканция на 2021 г., като по споразумение на преподавателите със студентите (извън седмичния график) да се вземе и материала от лекции и семинари, предвидени за месец януари 2022 г.
  2. Да се даде възможност студентите да проведат присъствени лабораторни упражнения след Нова година от 4 до 14 януари 2022 г. Графикът ще бъде обявен на сайта на факултета.
    Студентите следва да се съобразят със Заповед на Ректора на ПУ
    Р33-6031 (точка 2). https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/zapoved-30-11-2021.pdf
  3. Обучението на студентите в задочна форма да бъде планувано в два блока – дистанционни лекции и присъствени упражнения, като кой блок ще е първи, да се реши в зависимост от епидемиологичната обстановка.

8 декември!

ЧЕСТИТ СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК !

Скъпи студенти,

Всяка година, от както съм декан на ХФ, в седмицата преди 8-ми декември, се срещам с всички групи по време на упражненията във факултета, за да Ви поздравя с празника и да Ви пожелая разумно и безопасно празнуване. Тази година за първи път не мога да се срещна очи в очи с Вас, затова Ви изпращам това обръщение.
Ограниченията наложени от пандемичната обстановка ни поставиха в ненормална ситуация на социалния ни живот, дистанционно обучение и прекъснати лабораторни занятия. Тъжно е, че обновените с толкова труд и усилия лаборатории в Химическия факултет стоят празни. Изправени сме пред проблеми за реализиране на пълноценна академична дейност, провеждане на научни изследвания и ефективна проектна дейност. Въпреки това, с гордост ще споделя, че 11-тото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, отново показва, че ние традиционно запазваме в класациите почетното второ място след Софийския университет, като същевременно повишаваме, макар и с една точка, комплексната си оценка – от 53 за 2020 г. на 54 за 2021 г.

Поздравявам Вас студентите, както и преподавателите и служителите на Химическия факултет с отстояването на авторитета и постигнат престиж на ПН Химически науки в Пловдивския университет.

Уважение заслужават обединените усилия на преподаватели и студенти, да провеждат ОРЕС занятия, които в максимална степен да понижат негативите на дистанционната форма на обучение.

Стремежът на деканското ръководство е към това, да се осигури възможност за присъствено обучение в лабораториите на факултета, като се организират две седмици практически занятия в периода след Нова година (след 3 януари 2022 г.). В тази връзка Ви призовавам да се подготвите и да организирате присъствието си в Химическия факултет, като вземете мерки да отговорите на действащите заповеди на Министъра на здравеопазването и на Ректора на Пловдивския университет.

Нека 8-ми декември Ви зареди с празнично настроение, оптимизъм и вяра, че чрез науката ще преборим предизвикателствата и ще прогресираме към по-сигурно, по-хуманно и по-светло бъдеще.

Бъдете здрави и ученолюбиви!

Посрещнете 8-ми декември с гордост от постигнатото и с амбиция за бъдещето!

Ваш

Доц. Веселин Кметов
Декан на Химическия факултет