Курс за допълнителна квалификация „Високоефективна течна хроматография“

На вниманието на студенти, докторанти и работещи в лаборатории с апарати за течна хроматография.

Предстои да стартира Курс за следдипломна квалификация по  „Високоефективна течна хроматография“. Местата, които не са заети са само още две. Може да се обадите на тел. 032-261-402, 0895620686 или да подадете молба в Деканата на Химически факултет до 12.02.2021.

Ръководител на курса,
доц. д-р Солея Даньо

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 6 февруари 2021 г. (събота) от 13:00 часа в дистанционна форма.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

РЕЗУЛТАТИ от състезанието по химия.