Откриване на учебната година!

Откриването на учебната година за редовните студенти от първи курс на Химическия факултет
и връчването на студентските книжки

ще се проведе на 28. 09. 2020 год. (понеделник) в 12 аудитория (Химическата сграда), както следва:
– от 9:00 часа  – специалност “Химия”, “Химичен анализ и контрол на качеството”,
“Химия с маркетинг” и “Химия и английски език”,
– от 10:00 часа – специалност “Медицинска химия”

Учебните занятия ще продължат по график.