Занятия със студенти, задочна форма на обучение

Уважаеми колеги,

занятията на студентите от специалност “Химия”, задочно обучение ще се проведат присъствено при спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемиологични мерки, по обявения график.

Занятията на студентите от I курс започват на 7 септември 2020 г. от 8:15 часа в 12 аудитория на Химическия факултет.

Връчването на студентските книжки от Декана на факултета ще се проведе на 8 септември 2020 г. от 9:00 часа в 12 аудитория.