Допълнителен прием за ОКС „Магистър“, държавна поръчка

Химическият факултет

обябява допълнителен прием за обучение по държавна поръчка за следните специалности:

  • Хранителна химия, редовно обучение – 3 места;
  • Химия и екология, задочно обучение – 1 място
  • Обучението по химия в училище, редовно обучение – 1 място.

Конкурсен изпит за прием на магистри по държавна поръчка ще се проведе на 5 ноември 2020 г. (четвъртък) от 9:00 часа в 1 аудитория, сграда Химия.

Срокът за подаване на заявления за кандидатстване за магистърски програми се удължава до 4 ноември 2020 г.

Случай на COVID-19

Уважаеми колеги,

във връзка с потвърден на 17. 10. 2020 г. случай на заразен със SARS-CoV-2 студент в Химическия факултет, специалност Медицинска химия, II курс Ви информираме следното:

  • колегата е в стабилно състояние, под карантина;
  • учебните занятия ще се провеждат съгласно следната заповед.

В съответствие със заповед РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. 13 – „Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение No 4 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава“. Съгласно Приложение No 4 т. 5 на същата заповед, близък контактен се определя, като „престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра“.

Студентски мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2020/2021 година

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2020/2021
г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 31 май
15 декември
Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ИСПАНИЯ Universitat Jaume I – Castello de la Plana

ES A2-B1

EN A2-B1

2 x 5

(Б)

 

https://www.uji.es/serveis/ori/base/incoming/intercanvi_estudiant/ 15 юни
15 ноември
Химия/мед. химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/ 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul University

EN B1/B2

1 х 5

(Б,М,Д)

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/Information-For-Incomings.aspx 24 юли
27 ноември
Химия/мед. химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

доц. д-р Пламен Ангелов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 349

Е-mail: angelov@uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

20 октомври 2020, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

21 октомври 2020 от 14:00 часа в Деканата на Химическия факултет