Светли празници!

comments Коментарите са изключени за Светли празници!
By , декември 20, 2018 1:04 pm

Публична лекция на доц. д-р Димитър Николаев Петров

comments Коментарите са изключени за Публична лекция на доц. д-р Димитър Николаев Петров
By , декември 17, 2018 9:54 am

Академична лекция на доц. д-р Димитър Николаев Петров
Тема: “Експериментални и полуемпирични изследвания на прозрачни кристали, съдържащи лантаноиди”
Дата: 20.12.2018 г. (четвъртък)
Място : Зала “Компас”
Час: 10.00 ч.

Работа за химик в АТАРО Клима

comments Коментарите са изключени за Работа за химик в АТАРО Клима
By , декември 11, 2018 12:27 pm

Търси се химик за работа в химична лаборатория в АТАРО Клима ЕООД, гр. Пловдив.

Изисквания: да владее английски език.

За повече информация – проф. Златанов, тел. 0899 568 303

Panorama Theme by Themocracy