Публична лекция на доц. д-р Димитър Николаев Петров

By , декември 17, 2018 9:54 am

Академична лекция на доц. д-р Димитър Николаев Петров
Тема: „Експериментални и полуемпирични изследвания на прозрачни кристали, съдържащи лантаноиди“
Дата: 20.12.2018 г. (четвъртък)
Място : Зала „Компас“
Час: 10.00 ч.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy