Работа за химик в АТАРО Клима

By , декември 11, 2018 12:27 pm

Търси се химик за работа в химична лаборатория в АТАРО Клима ЕООД, гр. Пловдив.

Изисквания: да владее английски език.

За повече информация – проф. Златанов, тел. 0899 568 303

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy