Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

comments Коментарите са изключени за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“
By , ноември 6, 2018 3:12 pm

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания, относно обявена конкурсна сесия за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

3. Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Срок за подаване на документи: от 6.11.2018 до 15. 11. 2018 год. включително


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност

Членове:

Проф. дхн Васил Делчев

Доц. д-р Ваня Лекова

Доц. д-р Кирил Симитчиев

Доц. д-р Пламен Ангелов

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Пловдивски университет.

 

Студентска мобилност по програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 година

comments Коментарите са изключени за Студентска мобилност по програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 година
By , ноември 6, 2018 2:54 pm
СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2018/2019
г.
ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 3
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 15.12.2018 Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 01.11.2018 Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10.10.2018 Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 01.11.2018 Химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-content/uploads/2015/07/University_of_Warsaw-factsheet-20151.pdf 15.11.2018 Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 30.12.2018 Химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

доц. д-р Пламен Ангелов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 349

Е-mail: angelov@uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

26 октомври 2018, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

30 октомври 2018 от 13:30 часа в Деканата на Химическия факултет

Лекция на проф. Пламен Атанасов в Пловдивски университет

comments Коментарите са изключени за Лекция на проф. Пламен Атанасов в Пловдивски университет
By , ноември 6, 2018 2:52 pm

Panorama Theme by Themocracy