Студентска мобилност по програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 година

By , ноември 6, 2018 2:54 pm
СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2018/2019
г.
ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 3
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 15.12.2018 Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 01.11.2018 Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10.10.2018 Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 01.11.2018 Химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-content/uploads/2015/07/University_of_Warsaw-factsheet-20151.pdf 15.11.2018 Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 30.12.2018 Химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

доц. д-р Пламен Ангелов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 349

Е-mail: angelov@uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

26 октомври 2018, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

30 октомври 2018 от 13:30 часа в Деканата на Химическия факултет

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy