Потвърдете Focus регистрацията си до 01.02.2007!

By , January 5, 2007 4:22 pm

Уважаеми Focus потребители, моля уверете се, че вашата Focus регистрация е потвърдена. Това може да се направи след логическо включване от адрес http://focus.uni-plovdiv.bg/security/login.do. От менюто “Профил” избирате “Основни данни”. Полето се казва “Статус на регистрацията” и трябва да е със стойност “Потвърдена”.

Потребители непотвърдили регистрацията си ще разполагат с трафик квота – 1 MB/ден до Интернет от мрежата на ПУ след 01 Февруари 2007.

Към днешна дата от 1343 общ брой регистрации непотвърдени са 360 (27%). От непотвърдените регистрации 318 са на студенти, 37 на служители и 5 на външни.

За повече информация и помощ по потвърждаване на регистрацията си, моля търсете Ирина Кожухарова на горещата ни линия 261-402.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy