Focus net квоти

By , January 4, 2007 6:22 pm

Успешна нова година на всички студенти, преподаватели и служители на Пловдивския университет Паисий Хилендарски.

От днес 04.01.2007. се въвеждат следните трафик квоти (Focus net) на месец за достъп до Интернет от мрежата на Пловдивския университет:
2560 MB на месец за служители
2048 MB на месец за външни лица
1024 MB на месец за студенти
Посочените квоти са по подразбиране и подлежат на промяна след одобрена молба от зам. ректора на ПУ. Списък на потребителите надвишили месечната си квота може да се намери тук.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy