IPv6 адреси

By , March 12, 2006 6:54 pm

Потребители с коректно конфигурирана работна станция могат да започнат сърфирането в IPv6 мрежата от адрес http://search.acad.bg, което е прототип на търсачка разработена от колегите в София (Нина и Ведрин). Резултатът от търсенето е списък от IPv6 адреси, скоростта на трансфер от които можете да достигне до 10 Mbit.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy