За имената на локалните сървъри в ПУ

By , February 23, 2006 11:24 am

Моля администраторите на следните локални сървъри (в списъка по-долу) да заявят ново име към домейна UNI-PLOVDIV.BG, съгласно описаните правила за определяне името на хост.

Следва списък на локалните сървъри към домейна pu.acad.bg:

УКЦ: lccnt4, lccnt3, masterlcc, lccnt, linksys, orcl

ЛИТ: vreme, bell, mission, rdesc, coling, rcic, wglit, i9-it, sideral, rapidity, e-taster, peu

Библиотека: lib

Нова сграда: ecl, vu

и други: fisn, logos, law, mentoring, employability, esp, fmi, createit.fmi, phys, wap.fmi, www.fmi-plovdiv.org, както и всички сървъри, адреса на които завършва на argon.acad.bg.

Няма краен срок за тези промени. Важно е да се отбележи обаче, че домейна pu.acad.bg за споменатите по-горе хостове ще се поддържа само до края на 2006. От началото на 2007 гореописаните сървъри няма да бъдат достъпни на досегашния им адрес.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy