Натоварена часова зона

By , January 12, 2008 4:30 pm

Уважаеми Фокус потребители,

Анализът на потребителския трафик показва сериозно натоварване в часовата зона от 8:00 до около 19:00-20:00 часа през дните от понеделник до събота. В същото време се генерира значителен трафик от развлекателни сайтове като data.bg, vbox7, youtube и т.н., което затруднява работата на останалите потребители и мрежовите услуги, предлагани от ПУ.

В интервала от 10:00 до 18:00 часа за дните от понеделник до събота се забранява достъпа до развлекателни асреси, които ще са достъпни в неделя или от 18:00 до 10:00 на следващия ден.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy