SMTPs на ПУ, достъпен извън ПУ

By , January 11, 2008 10:41 pm

От днес (11.01.2008) POSHTA приема и изпраща Вашите писма, дори и да сте извън мрежата на ПУ (вкъщи или чужбина). Настройки:
* SMTP Server: poshta.uni-plovdiv.bg
* Port: 465 (SMTP over SSL default)
* Изисква се username и password
* Избирате опцията “SSL”

Тези от Вас, които ползват SMTP сървър за предаване на университетската им поща извън мрежата ПУ задължително трябва да преминат към настройките от по-горе, в противен случай вероятността изпратената ПУ поща да се счете за СПАМ от получателя е много висока.

Описаният начин е препоръчителен за изпращане не само на университетска поща.
Настройките са аналогични с тези на GMail.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy