Нови по-големи квоти

By , October 17, 2007 5:46 pm

От 01.11.2007 – Денят на народните будители, трафик квотите за Focus net услугата ще бъдат увеличени, както следва:

* за служители: от 2.5 GB на 3.0 GB
* за студенти: от 1.0 GB на 2.0 GB
* за външни: от 2.0 GB на 2.5 GB

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy