Cisco 1800 за ПУ (2)

By , October 8, 2007 6:04 pm

Четирите Cisco 1800 маршрутизатора са дарени на Пловдивския университет с документ подписан от Cisco Systems Belgium на 19.09.2007. Устройствата ще бъдат приоритетно използвани за IPv6 обучение на студенти от ПУ. Подканят се всички заинтересовани студенти и преподаватели да се свържат с Атанас Терзийски (вътр. 449) за допълнителна информация. Допустимо е използването на маршрутизаторите и извън IPv6 областта.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy