Вътрешна свързаност

By , May 4, 2007 8:49 am

Около 24 часа връзката на "Нова сграда" и "Биологически факултет" с "Ректората" бяха прекъснати поради грешка на локален администратор. За периода на прекъсването двете сгради нямаха както Интернет свързаност, така и вътрешни телефони.
Благодаря на колегите от Евроком, които адекватно реагираха за отстраняване на проблема, който въпреки всичко не беше по тяхна вина. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy