Windows update

By , May 25, 2006 4:50 pm

На адрес http://net.uni-plovdiv.bg/download/windows_update можете да намерите последни версии на програмата AutoPatcher, с която ежемесечно можете да осъвременявате Вашата Windows система. Поддържаните системи са Windows 2000, Windows XP и Windows 2003 (към днешна дата) в два варианта: Full и Lite.

Въпроси относно осъвременяването на Windows с Autopatcher отправяйте към Мария Гуджева на телефон 332.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy