Преиздаване на сертификати

By , May 31, 2009 2:14 pm

Преиздадени са сертификатите за следните хостове:

DNS Name: xeon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg
DNS Name: web.uni-plovdiv.bg
DNS Name: net.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.argon.acad.bg
DNS Name: argon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: bio.uni-plovdiv.bg
DNS Name: law.uni-plovdiv.bg
DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg

DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg
DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg

DNS Name: slovo.uni-plovdiv.bg
DNS Name: students.uni-plovdiv.bg

DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.argon.acad.bg

като последните 3 (за ПОЩА@ПУ) удостоверяват услугите SMTPs, POP3s, IMAPs (освен HTTPs разбира се)

Сертификатите са издадени на 29.05.2009 и са валидни до 28.06.2010. Напомняме Ви, че гарантирането на безпроблемната работа с описаните по-горе адреси (съответно услуги) е свързано с инсталирането на ROOT сертификата на BG.ACAD | CA във вашия браузър, e-mail клиент и т.н. ROOT сертификата на BG.ACAD | CA  е достъпен в pem и der формат на този адрес:
http://ca.acad.bg/ca_cert.html

За допълнителна информация и възможност за дискусия ползвайте форума на адрес:
https://forum.uni-plovdiv.bg/index.php?topic=3502.0

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy