Как да намалим още получавания SPAM?

By , June 23, 2008 9:49 pm

Уважаеми потребители на ПОЩА@ПУ,

Имате ли желание да се присъедините към борбата със спама, който ежедневно получаваме? Това е възможно, като обучаваме нашата спам защита. Ако отговорът Ви е “ДА”, ето какво е необходимо да направите:

Създайте папка с име “_spam_” и премествайте в нея всички получени нежелани писма, които не са били разпознати от системата като спам (т.е. не са маркирани със [***SPAM***] в заглавието).

Папката “_spam_” трябва да се намира на сървъра, а не на локалния Ви компютър. Това може да се реализира от адрес https://poshta.uni-plovdiv.bg, или ако използвате IMAP достъп до пощата си.

Системата ще анализира автоматично съдържанието на писмата в папката “_spam_” и ще оптимизира критериите си за оценка на спама. Папката ще бъде периодично изпразвана автоматично след като съдържанието й бъде анализирано.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy