Работа за химик, доставки на суровини

Булминт персонал е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.
Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш партньор, производствена компания, в момента търсим:

Химик, доставки на суровини

Основни отговорности:

 • Разработва и прилага ефективни методи и стратегии за доставка на необходимите суровини;
 • Участва в организиране и провеждане на политиката на компанията в областта на доставките на суровини;
 • Организира цялостния процес на закупуване и доставка на суровини;
 • Контактува с настоящите доставчици и следи за спазването на договорените условия;
 • Проучва пазара и търси нови доставчици, с цел постигане на по-добри условия;
 • Участва  в договарянето на условия при годишните преговори с доставчици, както и при изготвяне на договори и анекси;
 • Планира и отчита финансови средства;
 • Отговаря за дейностите, свързани с рекламации при отчетено несъответствие;
 • Изготвя справки, свързани с процеса на заявяване, съдържащи, но неограничаващи се до суровини, цени и доставчици.

Компанията предлага:

 • Работа в утвърдена и стабилна компания;
 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Отлично възнаграждение;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Коректно отношение и спазване на договорените условия;
 • Обучения, свързани с повишаване на професионалната квалификация.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше химическо образование;
 • Опит в договарянето и закупуването на суровини;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Развити комуникативни умения и възможност за водене на преговори;
 • Много добра компютърна грамотност, опит с ERP система ще се счита за предимство;
 • Активен шофьор, с готовност за пътувания при необходимост;

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780

Фирма CPAchem търси химик-хроматографист


Химик – хроматографист

„СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда разтвори за калибриране на ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана в изработване на разтвори по поръчка на клиента.
Притежава сертификат за качество съгл. ISO 9001 и е сертифицирана съгласно ISO 17025 и ISO17034, като производител на Сертифицирани Референтни Материали.
Фирмата се помещава в новопостроена сграда, предлагаща отлични условия за труд и почивка в началото на с. Богомилово (на изхода от Стара Загора).

Работното място е свързано с контрол на разтвори чрез GC/GC-MS, HPLC/ HPLC-MS, както и оказване на съдействие в звено Развитие и Внедряване.

Изисквания:

 • Висше химическо образование
 • Английски език
 • Добра компютърна грамотност

Изисква мотивиран, амбициозен и отговорен човек, свикнал на работа в динамични условия.
Работа в екип.
Познания и опит в хроматографията са предимство.

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна и интересна работа, даваща възможност за професионално развитие;
 • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Планирано обучение;
 • На живеещите извън Стара Загора се заплаща квартира.

За информация:

CPA chem ltd.
Department Organica
tel. +359 42 607716
cell +359 885 551081
www.CPAchem.com

Стипендии на Фондация Еврика

За деветнадесета поредна година Фондация “Еврика” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2300 лв. годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

Организация на учебния процес през септември 2021 година

ЗАПОВЕД
№ Д-11 от 23. 08. 2021 г.
гр. Пловдив

В изпълнение на заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4389/20.08.2021 г. и на основание на решения на деканския съвет на Химическия факултет от 23. 08. 2021 г.

НАРЕЖДАМ

 1. През месец септември 2021 г., лекциите и упражненията на студентите от Химическия факултет, в задочна форма на обучение, да се провеждат в присъствена форма, съгласно утвърдения разпис. Основанието за това е спецификата на обучението в професионално направление 4.2 Химически науки, изискваща упражнения в лабораторна среда, както и относително малкия брой обучаеми студенти, които не надхвърлят 50% от капацитета на помещенията във факултета.
 2. Занятията да се провеждат по обявения график като студентите се разполагат на максимална дистанция един от друг и спазват санитарните норми за безопасност.
 3. Студенти, които са със съмнение за заболяване от COVID-19 да останат в къщи. Същите и тези с наложена карантина, да представят медицински бележки от личния си лекар за оправдаване на отсъствието си от занятия.
 4. Призовавам студенти и преподаватели да се отнасят с отговорност към пандемичната ситуация и да се ваксинират своевременно.
 5. Ръководителите на катедри, да подготвят преподавателите за бързо преминаване към дистанционна форма на обучение в случай, че обстоятелствата ни наложат да променим точка 1. от настоящата заповед.

Копие от заповедта да се качи в официалния сайт на факултета и да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/