Конкурс „Най-добра дипломна работа по химия“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата “АКВАХИМ-2021”
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2020 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2020 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 31 април 2021 год.
Повече информация вижте тук.

Курс за допълнителна квалификация „Високоефективна течна хроматография“

На вниманието на студенти, докторанти и работещи в лаборатории с апарати за течна хроматография.

Предстои да стартира Курс за следдипломна квалификация по  „Високоефективна течна хроматография“. Местата, които не са заети са само още две. Може да се обадите на тел. 032-261-402, 0895620686 или да подадете молба в Деканата на Химически факултет до 12.02.2021.

Ръководител на курса,
доц. д-р Солея Даньо

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 6 февруари 2021 г. (събота) от 13:00 часа в дистанционна форма.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

РЕЗУЛТАТИ от състезанието по химия.