Лекции на Prof. Francisco Alonso Valdes в Химическия факултет

comments Коментарите са изключени за Лекции на Prof. Francisco Alonso Valdes в Химическия факултет
By , май 13, 2019 9:10 am

Семинар на SHIMADZU в Химическия факултет

comments Коментарите са изключени за Семинар на SHIMADZU в Химическия факултет
By , май 9, 2019 5:06 pm

Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация

comments Коментарите са изключени за Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация
By , май 8, 2019 11:11 am

Уважаеми колеги,

от 15 до 17 май 2019 година в Химическия факултет е на посещение експертна група за програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки, за образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 15 май 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в 5 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група със студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър”.

—————————————

На 16 май 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в Заседателната зала на Ректората
експертната група е обявила свободен прием за преподаватели, служители, студенти и докторанти.

—————————————

На 16 май 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 4 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с потребители на кадри.

Panorama Theme by Themocracy