Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма

comments Коментарите са изключени за Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма
By , май 15, 2020 9:00 am

Уважаеми колеги,

със заповеди на Ректора  (Р33-1328/13.03.2020 г., Р33-1402/24.03.2020 г., Р33-1441/10.04.2020 г. и Р33-1503/08.05.2020 г.) временно се преустановяват учебните занятия, провеждането на изпити и масови мероприятия в Пловдивски университет, считано от 13.03.2020 до 13.07.2020 година.

В периода до 13.07. следете рубриката Дистанционно обучение.

Учебен отдел ще обслужва административно студентите при подадена предварително заявка по е-mail или телефон до инспекторката Невена Тиролска (ntirolska @ uni-plovdiv.bg или тел. 032 / 261 319) всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа. Студентите няма да бъдат допускани в сградите на Университета. Заявената услуга (получаване на документ и др.) ще бъде извършвана на обособените, съобразно ситуацията места на портала на сградата, след информиране и повикване по тел. на инспекторката

Честит 24 май!

comments Коментарите са изключени за Честит 24 май!
By , май 14, 2020 11:00 am

Поздравление от Декана на Химическия факултет – доц. д-р Веселин Кметов.

Стипендия на КЦМ 2020

comments Коментарите са изключени за Стипендия на КЦМ 2020
By , април 29, 2020 1:55 pm

Panorama Theme by Themocracy