Нова година – нов късмет!

comments Коментарите са изключени за Нова година – нов късмет!
By , декември 17, 2019 3:27 pm

Работа за дипломиран химик

comments Коментарите са изключени за Работа за дипломиран химик
By , ноември 27, 2019 6:50 pm

Лабораторията във Винзавод Асеновград търси да назначи химик.

За допълнителна информация: 0878 269 016 Евгения Ангъчева

Общо събрание на факултета

comments Коментарите са изключени за Общо събрание на факултета
By , ноември 12, 2019 4:03 pm

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-09 / 8. 11. 2019 год. на 20 ноември 2019 г. от 15:00 часа в 11 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2015 – ноември 2019 година;
  2. Избор на Декан на Химическия факултет;
    – кандидат: доц. д-р Веселин Кметов – мандатна платформа КАРМА’АД
  3. Избор на Факултетен съвет;
  4. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 20 ноември 2019 година (сряда) от 15:00 до 19:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.

Panorama Theme by Themocracy