Стипендия на КЦМ АД за учебната 2021/2022 година

КЦМ 2000 АД
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях
и за една академична
учебна година (2021 /2022 год.)

Кой може да кандидатства?
Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и:

  • сте положили успешно всички изпити от предходните години, с успех не по-нисък от Мн. добър 4.50;
  • нямате навършени 25 години
  • сте български гражданин

Как да кандидатствате?
С есе на тема „Съвременни технологии и световни тенденции в цветната металургия“ или „Бъдещето на цветните метали“ , с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

Какви други документи следва да представите?

  • Формуляр за кандидатстване по образец. Формулярът можете да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД: www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл.
  • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за студентите от чуждестранни ВУЗ-ове – преведени и легализирани документи, които удостоверяват условията за кандидатстването).
  • Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти, програми и стажове (ако има такива)

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2021 г.

Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец.

На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.

Работа за химик в Областна дирекция на МВР – Пловдив

Областна дирекция на МВР – Пловдив, сектор „Базова научно-техническа лаборатория“,
група „Химия, биология и одорология“
обявява
вакантна длъжност за химик, за работа с газов хроматограф.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.