За дипломираните студенти!

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2023 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел до 15 април 2024 г., като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа
(инспектор Филка Чавдарова – тел. 032 /261 319).


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2023 година
ще се проведе на 11 май 2024 година
в Спортната зала на Университета на бул. България 236

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри.
Желаещите да участват в церемонията трябва да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите.