Занятия със студенти, задочна форма на обучение

Уважаеми колеги,

занятията на студентите от специалност “Химия”, задочно обучение ще се проведат присъствено при спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемиологични мерки, по обявения график.

Занятията на студентите от I курс започват на 7 септември 2020 г. от 8:15 часа в 12 аудитория на Химическия факултет.

Връчването на студентските книжки от Декана на факултета ще се проведе на 8 септември 2020 г. от 9:00 часа в 12 аудитория.

“Проект Студентски практики”

Колеги,

от юли 2020 година започна приема на документи по проект “Студентски практики – фаза 2”.

Повече информация може да намерите на страницата на проекта и тук.