Изпълнителна агенция по околна среда търсят химик

Изпълнителна агенция по околна среда при Министерство на околната среда и водите

                                          ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Пловдив” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър;
  • ранг – V младши или професионален опит – не се изисква;
  • правоотношение – служебно.

Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и инфораматика“ и „Технически науки“

Срок за подаване на документите: 26. 12. 2023 г.

Пълният текст на обявата може да изтеглите от тук.

Повече информация: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi