Откриване на учебната 2023/2024 година

Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година,
ще се проведе на
1 октомври 2023 година (неделя)
от 11:00 часа в Спортната зала,
бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки
на първокурсниците от Химическия факултет
ще се проведе, както следва:
– за задочно обучение
на 11 септември 2023 година (понеделник) от 10:00 часа в 12 аудитория, химическата сграда;
– за редовно обучение
на 2 октомври 2023 година (понеделник) от 9:00 часа в 13 семинарна зала, Ректорат

Учебните занятия на първокурсниците, редовно обучение от Химическия факултет ще продължат по график от 10:30 часа!
Седмичната програма по курсове и специалности ще бъде публикувана тук.