Студентски мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2022/2023 година

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2022/2023
г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 600 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване в приемащия университет
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 31 май
15 декември
Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ИСПАНИЯ Universitat Jaume I – Castello de la Plana

ES A2-B1

EN A2-B1

2 x 5

(Б)

 

https://www.uji.es/serveis/ori/base/incoming/intercanvi_estudiant/ 15 юни
15 ноември
Химия/мед. химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 540 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/ 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul Yeni Yuzyul University

EN B1/B2

1 х 5

(Б,М,Д)

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/Information-For-Incomings.aspx 24 юли
27 ноември
Химия/мед. химия
ТУРЦИЯ Istanbul Yildiz Technical University

EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

https://erasmus.yildiz.edu.tr/page/27/1 15 юли
15 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul University – Cerrahpasa

EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

https://erasmus.iuc.edu.tr/en/_ 15 юли
15 декември
Химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

гл. ас. д-р Станимир Манолов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 348

Е-mail: manolov @ uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Информационна среща

10 октомври 2022 от 16:30 часа във 2 компютърна зала на Химическия факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

17 октомври 2022, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

24 октомври 2022 от 14:30 часа в Деканата на Химическия факултет