Откриване на учебната 2022/2023 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година,
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник)
от 11:00 часа в Спортната зала,
бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки
на първокурсниците от Химическия факултет
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник) от 9:00 часа в 1 аудитория, химическата сграда.

Учебните занятия за всички студенти от Химическия факултет ще продължат по график от 13:00 часа!
Седмичната програма по курсове и специалности ще бъде публикувана тук.