Класиране за магистърски програми за учебната 2021/2022 г.

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет.

Записването на класираните кандидати е от 25.10. до 29.10. в стая 207!