Общо събрание на факултета

comments Коментарите са изключени за Общо събрание на факултета
By , април 9, 2019 3:31 pm

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-04 / 26.03. 2019 год. на 16 април 2019 г. от 16:00 часа в 5 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Общото събрание;
  2. Актуализиране състава на Факултетния съвет;
  3. Избор на нехабилитиран преподавател, като представител в ОС на ПУ;
  4. Номинации на хабилитирани преподаватели като представители на Химическия факултет в Академичния съвет;
  5. Номинация на хабилитиран преподавател като представител на Химическия факултет в Контролния съвет на ПУ;
  6. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 16 април 2019 година (вторник) от 16:00 до 19:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.

Panorama Theme by Themocracy