Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация

comments Коментарите са изключени за Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация
By , май 29, 2019 3:40 pm

Уважаеми колеги,

на 4 и 5 юни 2019 година в Химическия факултет е на посещение експертна група за програмна акредитация на докторски програми «Неорганична химия», «Аналитична химия» и «Органична химия» от професионално направление 4.2 Химически науки.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 4 юни 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в
Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група
с докторанти, обучавани по докторските програми.

—————————————

На 4 юни 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с потребители на кадри
.

Лекции на Prof. Canals в Химическия факултет

comments Коментарите са изключени за Лекции на Prof. Canals в Химическия факултет
By , май 17, 2019 2:26 pm

Честит 24 май!

comments Коментарите са изключени за Честит 24 май!
By , май 17, 2019 1:01 pm

Panorama Theme by Themocracy