Focus blogs (wordpress updates)

comments Comments Off on Focus blogs (wordpress updates)
By , August 25, 2010 12:59 pm

WordPress MU вече се разработва като част от WordPress под името ‘multi-site’. Това налага обновяване на платформата на Focus blogs, което вече е направено. В предвид по-сложната процедура по прехвърляне моля проверете дали Вашият сайт финкционира нормално и сигнализирайте навреме на e-mail focus at uni-plovdiv.bg, ако има нещо нередно. Копие (snapshot) на старата версия е направено на 25.8.2010 в 9:06 часа.

BG ACAD | CA

comments Comments Off on BG ACAD | CA
By , June 8, 2010 10:51 pm

Подновени (до 27.06.2011) са сертификатите за следните имена:

DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg
DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg

DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.argon.acad.bg

DNS Name: s3.uni-plovdiv.bg
DNS Name: web.uni-plovdiv.bg
DNS Name: students.uni-plovdiv.bg
DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.argon.acad.bg
DNS Name: blogs.uni-plovdiv.bg
DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg
DNS Name: eduroam.bg
DNS Name: www.eduroam.bg
DNS Name: netmon.uni-plovdiv.bg

Не забравяйте да си инсталирате Root Certificate на BG.ACAD | CA.

Поща@ПУ – дефект

comments Comments Off on Поща@ПУ – дефект
By , May 27, 2010 10:12 am

Пощенският сървър на Пловдивския университет дефектира и в момента е спрян. Очаква се решение/одобрение за закупуване на нова машина, която да се подготви за пощенски сървър. Надяваме се да няма загуба на данни до момента на спиране на пощата.

Panorama Theme by Themocracy