Поща@ПУ – дефект

By , May 27, 2010 10:12 am

Пощенският сървър на Пловдивския университет дефектира и в момента е спрян. Очаква се решение/одобрение за закупуване на нова машина, която да се подготви за пощенски сървър. Надяваме се да няма загуба на данни до момента на спиране на пощата.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy