6*** номерата се набират от ПУ

By , March 7, 2007 1:07 am

От 06.03.2007 IP телефонните номера могат директно да се избират от вътрешните телефони в ПУ. Досега използваните номера от серията 58* са с тенденция да отпаднат, моля потребителите с такъв номер да анонсират вече само своя IP номер от типа 6***. Припомняме, че тези номера остават недостъпни за набиране от БТК. За допълнителна информация можете да ползвате телефонния указател на IP номерата в ПУ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy