Задължителна антивирусна защита

By , February 18, 2007 6:11 pm

Припомняме на всички потребители в университета, че съгласно заповед p33-352 от 28.02.2005, точка 5 ползването на антивирусна програма на всяка работна станция в мрежата на ПУ е задължително.

Едно добре предложение са програмите http://www.free-av.com или http://free.grisoft.com.

За помощ и допълнителна информация търсете Мария Гуджева на телефони 536 или 332.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy