Open Student TV Network

By , September 28, 2006 3:06 pm

Уважаеми студенти и колеги. От днес (28.09.2006) имате тестово достъп до Open Student TV Network. Важно в случая е, че трафик от аудио/видео предаванията няма да се отчита. Необходимо е да имате инсталиран Windows Media Player поне 10-та версия.
За директен достъп до предаванията на OSTN можете да започнете оттук:

  </td> </tr> </table>

В случай на проблеми или при нужда от техническа консултация моля да се обръщате към Мария Гуджева (тел. 332)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy