Инсталиране на ROOT Certificate в IE

By , December 31, 2010 2:43 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран в Internet Explorer-а ви.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.
Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy