Важен краен срок за поща@ПУ

By , December 10, 2007 10:27 am

Дата: 10 Декември 2007

Какво ще се случи до края на годината (накратко още веднъж). Моля обърнете внимание!

1) Потребители с размер на INBOX над 100M няма да могат да получават поща. Проверете текущото състояние на Вашият INBOX тук. За повече информация, четете тук.

2) POP3 достъпа до входящата Ви поща спира да функционира. Той е заменен с POP3s (SSL).

3) Поща адресирана до домейните @carbon.pu.acad.bg, @mail.argon.acad.bg, @argon.uni-plovdiv.bg, @ulcc.uni-plovdiv.bg и @ulcc.pu.acad.bg след края на 2007 няма да се получава.

4) Липсват данни за mailbox регистрациите: apetrov, cena, ginbak, gruev, janeraik, jeko, mkoleva, nikolai, panko, slavi, svetlatch, topalska, venblag. Краен срок за попълване на липсващите данни – до края на 2007.

5) Следните mailbox регистрации не са персонални: a007, anivel, carcentr, careerdv, deanfmi, dean-fmi, decanpf, dokladi, edc, edpsy, estvaz, europa, exchange, ff, filpol, fp7, intvdpf, law, mio, mpeu, muzika, nsom2005, nup, op_fmi, pf, pup, rhizai, slavfil, sociolog, testdaf, tipis, tmfv, tmfvpf, u4imi, ucvdpf, ukmi, vdeanfmi, zpk. До края на годината трябва да бъдат преобразувани в alias-и. За повече информация четете тук.

6) В началото на Януари 2008 ще бъдат премахнати mailbox регистрациите на потребители, които не са ползвали пощата си от 2005.

Игнорирането на тези условия може доведе до прекъсване на достъпа до вашата поща към ПУ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy