Category: Полезно

Инсталиране на ROOT Certificate в IE

comments Comments Off on Инсталиране на ROOT Certificate в IE
By , December 31, 2010 2:43 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран в Internet Explorer-а ви.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.
Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

BG ACAD | CA

comments Comments Off on BG ACAD | CA
By , June 8, 2010 10:51 pm

Подновени (до 27.06.2011) са сертификатите за следните имена:

DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg
DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg

DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.argon.acad.bg

DNS Name: s3.uni-plovdiv.bg
DNS Name: web.uni-plovdiv.bg
DNS Name: students.uni-plovdiv.bg
DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.argon.acad.bg
DNS Name: blogs.uni-plovdiv.bg
DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg
DNS Name: eduroam.bg
DNS Name: www.eduroam.bg
DNS Name: netmon.uni-plovdiv.bg

Не забравяйте да си инсталирате Root Certificate на BG.ACAD | CA.

eduroam… OK

comments Comments Off on eduroam… OK
By , May 20, 2010 10:18 pm

От днес връзката с централните радиус сървъри в Европа е възстановена, в резултат на което eduroam в ПУ и България работи напълно пълноценно. Приятно ползване.

Допълнителни ресурси:
http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.bg
http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Panorama Theme by Themocracy