Focus blogs – comments, pingbacks and trackbacks

By , December 29, 2010 6:37 pm

До потребителите на услугата Focus blogs:
Поради осезаемото количество спам чрез trackbacks във Focus blogs днес бяха нанесени следните промени във всички Focus blogs сайтове: (1) изключване на “Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.)”, (2а) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните постове и (2б) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните страници. За удобство (3) бяха деактивирани коментарите. Промените (1) и (3) засягат само настройките по подразбиране за нови страници/постове и могат да се променят от Settings – Discussion пожелание на администратора на сайта. Въпреки това, ако нямате особенна причина да разрешите “pingbacks and trackbacks” не променяйте правило (1).


При публикуването на пост/страница можете да активирате коментари и/или trackbacks само за текущата публикация. Другояче промени (1) и (3) изключват посочените две полета по подразбиране (вж. картинката по-горе), а промени (2а) и (2б) изключват втората опция (Allow trackbacks nas pingbacks on this page.) от вече публикуваните постове и страници.

System Info:
(1) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_ping_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
(2а) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘post’;
(2б) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘page’;
(3) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_comment_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
където $$ е идентификатора на сайта.

Focus blogs (wordpress updates)

comments Comments Off on Focus blogs (wordpress updates)
By , August 25, 2010 12:59 pm

WordPress MU вече се разработва като част от WordPress под името ‘multi-site’. Това налага обновяване на платформата на Focus blogs, което вече е направено. В предвид по-сложната процедура по прехвърляне моля проверете дали Вашият сайт финкционира нормално и сигнализирайте навреме на e-mail focus at uni-plovdiv.bg, ако има нещо нередно. Копие (snapshot) на старата версия е направено на 25.8.2010 в 9:06 часа.

Преиздаване на сертификати

By , May 31, 2009 2:14 pm

Преиздадени са сертификатите за следните хостове:

DNS Name: xeon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg
DNS Name: web.uni-plovdiv.bg
DNS Name: net.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.argon.acad.bg
DNS Name: argon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: bio.uni-plovdiv.bg
DNS Name: law.uni-plovdiv.bg
DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg

DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg
DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg

DNS Name: slovo.uni-plovdiv.bg
DNS Name: students.uni-plovdiv.bg

DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.argon.acad.bg

като последните 3 (за ПОЩА@ПУ) удостоверяват услугите SMTPs, POP3s, IMAPs (освен HTTPs разбира се)

Сертификатите са издадени на 29.05.2009 и са валидни до 28.06.2010. Напомняме Ви, че гарантирането на безпроблемната работа с описаните по-горе адреси (съответно услуги) е свързано с инсталирането на ROOT сертификата на BG.ACAD | CA във вашия браузър, e-mail клиент и т.н. ROOT сертификата на BG.ACAD | CA  е достъпен в pem и der формат на този адрес:
http://ca.acad.bg/ca_cert.html

За допълнителна информация и възможност за дискусия ползвайте форума на адрес:
https://forum.uni-plovdiv.bg/index.php?topic=3502.0

Panorama Theme by Themocracy