Конкурс за Ректорска стипендия

Уважаеми студенти,

във връзка с ежегодния конкурс за предоставяне лично от Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ на възнаграждение в размер на една ректорска заплата на изявен студент по случай студентския празник – 8 декември, всеки желаещ може да подаде следните документи:

  1. Заявление до Декан (с включен среден успех от обучението до момента);
  2. Документи, удостоверяващи участие в научноизследователската дейност на факултета;
  3. Други академични активности.

Срок за представяне на документите в Деканата на факултета – 11 ноември 2022 г.