6-та Научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Предизвикателства в химията“