За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2021 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа.


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2021, 2020 и 2019 година

ще се проведе на 21 май 2022 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 по следния график:

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!

***

12:00 – 13:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

13:00 – 14:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

14:30 – 15:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!