Булминт уан ЕООД търсят асистент химик

Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За своя екип, в момента търсим:

Асистент химик

Основни отговорности:

 • Участва в разработването и организирането при изпълнение на химичните процеси;
 • Съдейства на главния химик при измервания, изпитания и всички видове изследвания на металите ;
 • Помага при анализиране и систематизиране на получените резултати;
 • Участва при разработването и внедряването на стандартите и техническите условия за използваните в производството материали и суровини.
 • Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура.

Компанията предлага:

 • Отлично възнаграждение;
 • Работа с екип от професионалисти;
 • Възможност за кариерно развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора;
 • Въвеждащо обучение;
 • Работа в стабилна организация;
 • Коректност и спазване на договорните условия.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование специалност химия;
 • Сръчност и прецизност при изпълнение на задълженията;
 • Лична мотивация за работа и постигане на резултати;
 • Желание за развитие в екип.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780