Международен уъркшоп за студенти и млади специалисти

Международен уъркшоп
по Медицинска физика и биомедицинско инженерство

16-20 септември 2019 г.

 IFMP (Институт за медицинска физика и биоинженерство) към Церн и Международния консорциум HIBRID, в сътрудничество с ПУ „Паисий Хилендарски“,  Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, организират уъркшоп за съвременните хибридни техники, използвани в образната диагностика.

Специалисти от няколко европейски страни, както и водещи компании в разработването и производството на хибридни техники за клинично приложение (Varian, Siemens, ABX-CRO, Lutz Freudenberg) ще участват в организацията и провеждането на семинара.

Общо 60 студенти и млади специалисти от България и чужбина (медицински физици, медицински химици, инженери, лекари, радиохимици и др.) могат да участват в обучението, след кандидатстване онлайн.

Подробна информация за семинара може да намерите на уеб-страницата на IFPM: https://www.ifmp.eu/

За контакти:

Доц. д-р Тодорка Димитрова
ПУ „Паисий Хилендарски“
Физико-технологичен факултет
катедра „Физика“
ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив
е-маil: tldimitrova @ abv.bg