Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация

By , май 29, 2019 3:40 pm

Уважаеми колеги,

на 4 и 5 юни 2019 година в Химическия факултет е на посещение експертна група за програмна акредитация на докторски програми «Неорганична химия», «Аналитична химия» и «Органична химия» от професионално направление 4.2 Химически науки.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 4 юни 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в
Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група
с докторанти, обучавани по докторските програми.

—————————————

На 4 юни 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с потребители на кадри
.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy