Научни трудове по химия, том 36, кн. 5, 2008 г.

Научни трудове по химия, том 36, кн. 5, 2008 г. – PDF format

СЪДЪРЖАНИЕ

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНА ЦИКЛИЗАЦИЯ НА МОНО- И БИФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ АЛЕНИ (ОБЗОР)
Валерий Христов

THE PROGRESS IN BIO-ELECTRODE’S DESIGN: FROM BIOSENSORS TO BIOFUEL CELLS – AN OVERVIEW
Nina Dimcheva

EXTRACTION STUDY ON THE COLOUR REACTION FOR VANADIUM(IV) WITH THE  4-NITROCATECHOL (NC) – THIAZOLYL BLUE TETRAZOLIUM (MTT) – WATER – CHLOROFORM SYSTEM
P. Racheva, K. Gavazov, V. Lekova, A. Dimitrov

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАМИН А И ВИТАМИН Е ЧРЕЗ ВИСОКО-ЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ В РИБА КАЯ (Neogobius fluviatilis) ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
Станчева М., Добрева Д. А., Мерджанова А., Галунска Б.

SPECTRAL STUDIES OF SOME HALOGENATED NITROSULFONE DERIVATIVES (PART I)
S. Ivanova, D. Aleksiev, R. Valeva, M. Dimov

STUDIES ON THE STRUCTURE OF HALOGENATED DERIVATIVES OF SOME KETOSULFONES
G. Gjekova, S. Ivanova , D. Aleksiev

LC-MS АНАЛИЗ И IN VITRO АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА ПОЛИФЕНОЛИ ОТ РОЗОВ (ROSA DAMASCENA MILL.) ЦВЯТ
Васил Шиков, Дитмар Каммерер, Пламен Моллов, Кирил Михалев, Николина Йончева, Райнхолд Карле

SYNTHESIS OF 6-SUBSTITUTED-2-(4-METHOXYPHENYL)-2,3-DIHYDROPHENALEN-1,3-DIONES AND THEIR DERIVATIVES
Marin Marinov, Neyko Stoyanov

ENZYMATIC MODIFICATION OF PECTIN IN Ca-PECTIC GELS
Anton Slavov, Estelle Bonnin, Catherine Garnier, Marie-Jeanne Crépeau, Sylvie Durand, Jean-François Thibault

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF BULGARIAN PEPPERMINT OILS
V. Gochev, A. Stoyanova, T. Girova, T. Atanasova

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LINDEN (TILIA TOMENTOSA MOENCH.) CO2 EXTRACT
T. Atanasova, V. Gochev, A. Stoyanova, T. Girova, I. Djurdjev

МИКРООТЛОЖЕНИЯ ОТ ПЛАТИНОВИ МЕТАЛИ ВЪРХУ ВЪГЛЕРОДНИ МАТЕРИАЛИ:
ВЛИЯНИЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ НОСИТЕЛ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА ПРИ ЕЛЕКТРОРЕДУКЦИЯ
НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД

Е. Хорозова, Т. Додевска, Н. Димчева

ФОСФОЛИПИДЕН СЪСТАВ НА МАСЛА ОТ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ СЛЪНЧОГЛЕД
М. Златанов, М. Ангелова-Ромова, Г. Антова, Е. Иванова, Б. Дамянова, С. Момчилова, И. Мареков

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ КРАВЕ МАСЛО
Г. Антова, Т. Ненкова, Л. Георгиева

ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА СЕМЕНА ОТ ЗЪРНЕНО–БОБОВИ КУЛТУРИ – ФАСУЛ И ВИГНА
Цветелина Стоилова, Мария Събева

CHEMICAL COMPOSITION AND FOOD VALUES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)
CULTIVATED IN RECIRCULATION SYSTEM

Galin Nikolov, Alexander Atanasov

––––––––––––––-

Редакционна колегия:
Председател: проф. дхн Георги Андреев
Членове: доц. д-р Мария Стоянова
доц. д-р Стела Статкова-Абегхе