„Ем Джей Дериз“ ЕООД обявяват позиция за лаборант

„Ем Джей Дериз“ ЕООД, производител на висококачествени сирена, с дейност ориентирана главно за износ, търси за младия си и динамичен екип:

Лаборант, физикохимичен анализ,

който да се присъедини към екипа им в град Карлово.

Изисквания към кандидата:

  • образование: средно или висше в областта на лабораторната практика;
  • предишен опит на сходна позиция в хранително-вкусовата промишленост е предимство.

При желание за дългосрочен и перспективен ангажимент фирмата предлага:

  • трудов договор на реална работна заплата с включени всички осигуровки;
  • отлично заплащане и ваучери за храна
  • работа в дневна смяна – два дни работи, два почива.

Адрес за контакт:

Гр. Карлово, бул. „Освобождение” 69.
Отдел „Човешки ресурси”.
Тел.: 0896405782
Елена Митева

Или изпратете своята автобиография на e-mail:
Emiteva@mjdairies.com

Teva Pharmaceuticals търсят химик

Teva Pharmaceuticals обявява позиция за

Главен Специалист Химични анализи и стабилност

за производствената си база в Троян.

Основни отговорности

•    Разработва нови методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Изготвя необходимите документи за разработване и валидиране на аналитични методи.
•    Валидира нови методи за анализ на лекарствени продукти, изготвя протоколи и доклади от валидирането.
•    Подготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти.
•    Работи върху аналитичната част от регистрационната документация
•    Осъществява дейности по отговори на забележки от регулаторни органи, отнасящи се до аналитичната документация към регистрационното досие.
•    Участва при трансфера на методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
•    Разписва и актуализира стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности и аналитично оборудване.
•    Извършва дейности, свързани с поддръжка на лабораторното оборудване
•    Борави с фармакопеи и регулаторни изисквания – Ph.Eur., BP, USP, ICH-guidelines, EMEA – guidelines и други.

Основни изисквания

•    Висше образование – Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
•    Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
•    Владеене на английски език писмено и говоримо
•    Отлични компютърни умения – MS Office
•    Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
•    Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
•    Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване

Линк към обявата.